Εργασιες επιχωματωσης

Παροχή υπηρεσίων για την επιχωμάτωση θεμελίων, επιφανειών, οικοπέδων, γηπέδων κ.α.

Η Glavinis Earthwork Solutions αναλαμβάνει την επιχωμάτωση θεμελίων, επιφανειών,οικοπέδων και γηπέδων σε περιπτώσεις καθίζησης ή υψομετρικής διαφοράς. Μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο δίνοντας τις επιθυμητές κλίσεις,δημιουργώντας αναβαθμίδες κλπ. Υπάρχει ποικιλία υλικών επιχωμάτωσης με διαφορετικές ιδιότητες το καθένα από αυτά.

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα να εκτελέσει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Εχετε αποριες; Επικοινωνηστε μαζι μας